Kongre Konuları
Önemli Tarihler
Düzenleme Kurulu
Bilim Kurulu
Çalışmaların Yayınlanması
Kongreye Kayıt Yaptırmak İçin..
Sunum Özeti Yükleme
Sunum Kuralları
Kayıt ve Konaklama Ücretleri
Sekreterya

 

 

 

 

  Neden Alabalık Kongresi ?
Türkiye’de ilk su ürünleri yetiştiriciliği 1970’lerde başlamış ve alabalık çiftlikleri, nispeten küçük ölçekte yalnızca dört bölgede kurulmuştur. (Isparta-Konya-Kahramanmaraş ve Samsun).
 
1980-2000 yılları arasında gerçekleşen yaklaşık 10 ila 15 bin ton balık üretiminin özellikle çok hızlı bir gelişim gösterdiği söylenebilir. Aynı zamanda 1980-2000 yılları arasında balık üretimi, 10 ila 15 bin ton iken 2002 yılından sonra da çok hızlı bir gelişim gerçekleşmiştir. 2008 yılında üretim değeri %300 artarak 68.000 tona ulaşmıştır. Üretimdeki bu artış teşvikler sayesinde gerçekleşmiştir.
 
2014 yılı TüİK istatistiklerine göre avlanma ile elde edilen üretim miktarı 302.212 ton (Denizlerde  266.078 ton,  iç sularda 36.134 ton) ve yetiştiricilik ile elde edilen üretim miktarı ise 235.133 ton (Denizde 126.894 ton, İçsularda 108.239 ton) olarak belirlenmiştir.
 
Balık üretimi yapan tesislerin çoğu, yılda 30 ton üretim kapasitesine sahip küçük ölçekli aile işletmeleridir. Bu tesislerden yalnızca küçük bir kısmı geniş kapasiteli girişim seviyesindedir. Küçük ve büyük ölçekli işletmelerin yaygınlaşmasının, deniz balığı üretimine kıyasla alabalık yetiştiriciliğini çok daha çekici bir hale getirdiği görülmektedir. Bununla birlikte üretim miktarındaki bu artış, pek çok sorunu beraberinde getirmiştir. Bu problemlerin bazıları şunlardır: Yerli tüketim, üretim miktarıyla aynı oranda artmamaktadır, plansız büyüyen işletmeler, yumurta kalitesi ve yavru tedarik etmedeki zorluklar, balık hastalıkları, yerli alabalıkların tehdit oluşturması, çevre-balık etkileşimleri, balık yemi tedarik etmede zorluklar.  Alabalık işletmelerinin devamını sağlaması ve sağlıklı şekilde gelişebilmesi için sorunların erken değerlendirilmeleri ve sorunlara yaratıcı çözüm önerileri getirilmesi gerekmektedir.
 
Bu kongreler sayesinde, sektördeki ilgili kişilerle, balıkçılık sektörünün lokomatif gücü olan alabalık endüstrisine ilişkin gelişmelerle ilgili bilgi akışının sağlanması amaçlanmaktadır.
 
Ulusal Alabalık kongrelerinde görüşmek dileğiyle…

Bu sayfa 6165 defa görüntülenmiştir.

   

 

Alabalik.gen.tr

alabalik.gen.tr - meyve.gen.tr - sempozyum.gen.tr - kirsalturizm.gen.tr -biyoloji.gen.tr -türkoloji.gen.tr - bulten.gen.tr - editor.gen.tr